Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 10 augustus 2022.

Bij het Philharmonisch Koor van Antwerpen v.z.w. hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren we uw privacy. In deze privacyverklaring geven we u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die eventuele persoonlijke gegevens ingeeft op de website, zich inschrijft als lid of voor een activiteit of concerttickets bestelt via de website of per e-mail.

Contactgegevens

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij:

Philharmonisch Koor van Antwerpen v.z.w.
Broechemsesteenweg 101
2531 Vremde

info@philko.be

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Bij het Philharmonisch Koor van Antwerpen verwerken wij in het kader van onze werking, concerten en activiteiten soms persoonsgegevens van onze leden, medewerkers, bezoekers en sympathisanten. Uw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via gebruik van onze website, contact- en inschrijvingsformulieren, activiteiten, lidmaatschap, en het bestellen van concerttickets.

Waarom houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij houden uw persoonlijke gegevens bij voor volgende doeleinden:

 • om lid te worden van het koor
 • voor de organisatie van, en versturen van uitnodigingen voor, repetities, opleidingen, vormingen, concerten en andere activiteiten georganiseerd door onszelf of onze provinciale en nationale koepel Koor&Stem
 • voor het afsluiten van (verplichte) verzekeringen
 • voor de opvolging van bestellingen van concerttickets via de website of per e-mail
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze concerten en activiteiten.

Welke gegevens houden wij bij?

We vragen enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze werking en activiteiten te kunnen uitvoeren.

Hiervoor vragen we, afhankelijk van het doel, gegevens op zoals uw voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan u gevraagd hebben.

Lidmaatschap

In het kader van lidmaatschap vragen we bijkomende informatie zoals leeftijd, stemsoort, instrument, rijksregisternummer, nationaliteit, en functie binnen het koor. We verzamelen deze informatie voor een optimale organisatie, samenstelling en vorming van het koor, voor het nakomen van onze administratieve verplichtingen als v.z.w., voor de verzekering en om u gerichte informatie te kunnen geven.

Deelname aan onze activiteiten

Wij verzamelen en verwerken enkel de gegevens die wij van u ontvangen bij de inschrijving voor de activiteit. De gegevens worden gebruikt voor een vlotte organisatie van de activiteit en het bezorgen van uitnodigingen voor andere activiteiten die wij organiseren.

Foto’s en video’s

Het is mogelijk dat er tijdens concerten, activiteiten en repetities sfeerfoto's en video’s worden genomen die wij kunnen gebruiken voor verslaggeving in onze gedrukte of online communicatiekanalen. Voor gerichte beelden wordt vooraf toestemming gevraagd (bv. door te vragen om te poseren). Indien u nadien toch bezwaar hebt tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, neemt u contact met ons op. We zullen dan het betreffende beeldmateriaal zo snel mogelijk verwijderen.

Het versturen van nieuwsbrieven

Wij verzamelen en verwerken de gegevens die wij van u ontvangen wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wie verwerkt uw gegevens?

Aan medewerkers van onze vereniging wordt enkel toegang verleend tot uw gegevens in de mate dat deze nodig zijn voor het correct uitvoeren van onze taken en verplichtingen. Persoonsgegevens van leden kunnen doorgegeven worden aan onze koepelorganisaties Koor&Stem (provinciaal en nationaal) om u te verzekeren, te informeren en uit te nodigen voor gerichte vormingen.

Wij geven uw gegevens nooit door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de webhosting, het verzorgen van IT-infrastructuur, de opslag van gegevens en het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben in de mate van het mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn aan geheimhouding gebonden
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen
 • Gegevens op papier worden bewaard achter slot

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ons deze gegevens hebt gegeven.

Uw rechten

U hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze bestanden. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens die u ons hebt bezorgd door te geven aan uzelf of aan een andere partij. We zullen u steeds vragen om u te identificeren voordat wij uw gegevens daadwerkelijk overdragen aan een andere partij. Hiervoor kunt u steeds contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Philharmonisch Koor van Antwerpen? Neem dan zeker contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Kunnen wij u niet verder helpen of blijft u ontevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

Lijst van aanpassingen

 • 1 september 2019: publicatie privacyverklaring
 • 10 augustus 2022: aanpassing van het contactadres

Gebruik van cookies

Voor het veilige en correcte gebruik van de formulieren en het inloggen op deze website wordt een cookie, dit is een klein tekstbestand dat een unieke code bevat, via uw webbrowser op uw computer opgeslagen. Voor bepaalde functionaliteiten kan een cookie van een derde partij, dus niet behorend tot het philko.be domein, worden gebruikt.